<i>(!TaalKeuze)</i>

Referenties

Raffinage Palmolie

full scale MBR bouw  

MEER INFORMATIE »

Den Hartogh Tankcleaning

MBR membraaninstallatie in container

MEER INFORMATIE »

Plaza Food

Complete MBR geengineerd en gebouwd

MEER INFORMATIE »

Tankcleaning

Voor het tankcleaningbedrijf Cleaning Limburg in Maastricht is de afvalwaterzuivering die SEPTO biotechniek bv heeft gerealiseerd een uitkomst. Het zeer vervuilde water, dat bij het reinigen van de tankwagens vrij komt, wordt gezuiverd door een combinatie van bacteriën en membranen. Het toepassen van deze innovatieve membraanbioreactor (MBR) technologie zorgt voor een grote besparing op de lozingsheffing.

Nu het tankcleaningbedrijf op het industrieterrein de Beatrixhaven overgegaan is in Cleaning Limburg, is een nieuwe "heavy duty" spoelstraat met hogere temperaturen en drukken aangelegd. Hiermee kan een betere kwaliteit van het intern reinigen van tankwagens worden gerealiseerd. Met deze vernieuwing werd het ook noodzakelijk om de afvalwater zuivering te verbeteren.


Verbrede bedrijfsvoering
Het afvalwater van Cleaning Limburg, dat vrij komt bij het reinigen van tankwagens, is zeer vervuild en heeft een sterk wisselende samenstelling.
Voorheen werd het afvalwater slechts behandeld door een flotatie-unit met chemicaliën dosering. SEPTO biotechniek bv heeft voor Cleaning Limburg een biologische zuivering gebouwd. Hierdoor kan Cleaning Limburg meer chemicaliën verwerken dan voorheen het geval was. Een tankwagen weigeren komt daardoor bijna niet voor.

Goede zuivering
De toegepaste MBR technologie kan goed overweg met het wisselende geconcentreerde afvalwater. Dat leidt tot een stabiele procesvoering.
Het ontwerp is gemaakt voor een afvalwaterstroom van 80 m3/dag met een CZV van ongeveer 11.000 mg/l. Het CZV in het effluent word tot zo’n 300 mg/l gereduceerd is. Dit betekent een zuiveringsrendement van 95%, en daarmee een besparing van de lozingskosten van dezelfde grootte.
De opbrengst van gezuiverd water uit de membraanfiltratie is hoog. Cleaning Limburg kan zelfs toe met minder membraanoppervlak dan waarvoor de installatie is ontworpen. Directeur/eigenaar Sanderman: "De installatie is ontworpen voor 4 membraanmodules. De installatie loopt nu zo goed dat we maar 2 membraanmodules in hoeven te zetten".

Link
Cleaning Limburg