<i>(!TaalKeuze)</i>

Referenties

Raffinage Palmolie

full scale MBR bouw  

MEER INFORMATIE »

Den Hartogh Tankcleaning

MBR membraaninstallatie in container

MEER INFORMATIE »

Plaza Food

Complete MBR geengineerd en gebouwd

MEER INFORMATIE »

Oliefactory

SEPTO biotechniek bv heeft een membraanbioreactor (MBR) gebouwd voor het zuiveren van het afvalwater van oliefactory Pieter Bon in Zaandam. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Het zuiveringsrendement op basis van CZV is hoger dan 99%. Dit betekent voor Pieter Bon een grote besparing op de lozingsheffing.

De kernactiviteiten van Pieter Bon zijn het opslaan, versmelten en verwerken van consumptie vetten en oliën. Daarnaast beschikt Pieter Bon over haar eigen tankcleaning installatie voor het intern reinigen van tankwagens voor voedingsmiddelen.

Voorheen werd het afvalwater slechts ontdaan van de onopgeloste stoffen door middel van een fysische zuivering. Om de lozingskosten te reduceren heeft Pieter Bon besloten de opgeloste stoffen biologisch te verwijderen met een MBR. Pieter Bon koos voor een MBR vanwege de bedrijfszekerheid, de compactheid en bovenal de lage restconcentraties in het effluent.

Lage rest-CZV
De MBR behandelt het afvalwater dat vrij komt bij het reinigen van tankwagens voor de voedingsindustrie. Het afvalwater bevat een hoge concentratie CZV verbindingen; in de praktijk komen piekemissies voor van meer dan 20.000 mgCZV/l. De MBR heeft een capaciteit van 15.000 v.e.

De rest-CZV van het effluent is onder normale omstandigheden structureel lager dan 100 mgCZV/l. Dit betekent dat een zuiveringsrendement van hoger dan 99% behaald wordt, en daarmee een zeer grote kostenbesparing op de lozingsheffing van het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen.

Vergroten capaciteit
De capaciteit van de waterzuivering kan eenvoudig worden vergroot door het bijplaatsen van membranen. In het oorspronkelijk ontwerp is hiermee rekening gehouden door het plaatsen van "lege" modules. Een hoger aanbod van afvalwater door meer productie kan zodoende snel worden opgevangen.

Financieel directeur Zuidervaart van Pieter Bon:
“Dit jaar hebben we de complete investering in de waterzuivering van Septo terugverdiend” zegt financieel directeur Ton Zuidervaart van Pieter Bon. “Vijf  jaar terugverdientijd is voor een milieu-investering een prima rendement. Des te meer omdat in de berekening van de terugverdientijd nog niet is meegenomen dat we onze productie hebben zien groeien. Als we deze groei meetellen komen we op een terugverdientijd die nog korter is.

Het grootste deel van de besparingen komt voort uit lagere heffingen van het hoogheemraadschap. De vuillast in het water is extreem veel lager. Natuurlijk is achteraf redeneren altijd gemakkelijk, maar met het inzicht dat geboden wordt door de cijfers van heden, zou de beslissing 6 jaar geleden heel wat eenvoudiger te nemen zijn geweest."

Link
Pieter Bon BV