<i>(!TaalKeuze)</i>

Referenties

Raffinage Palmolie

full scale MBR bouw  

MEER INFORMATIE »

Den Hartogh Tankcleaning

MBR membraaninstallatie in container

MEER INFORMATIE »

Plaza Food

Complete MBR geengineerd en gebouwd

MEER INFORMATIE »

Motorenrevisie Defensie

Stork Special Products in Zwolle is specialist in het reviseren van motoren en transmissies. Vooral voor Defensie doet Stork veel werk, bijvoorbeeld het reviseren van leopardtanks. Met het werk van Stork komen olieresidu, transmissiemissievloeistof maar ook oppervlakte actieve stoffen uit schoonmaakmiddelen in het afvalwater terecht. Stork Special Products heeft op dit moment geen eigen zuiveringsinstallatie. Het afvalwater dat vrij komt in de productie wordt door de olieafscheider van Wärtsilä, een bedrijf dat naast Stork Special Products gehuisvest is, geleid en daarna op riool geloosd. Stork wil haar afvalwater graag zelfstandig verwerken. SEPTO Biotechniek bv geeft die mogelijkheid door het leveren van een kleine compacte membraanbioreactor.

In 2005 heeft SEPTO Biotechniek bv een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het afvalwater van Stork Special Products te verwerken in een membraanbioreactor. Uit dat pilot-onderzoek bleek dat het afvalwater van SSP zeer goed te behandelen is met behulp van een MBR. 93% van de organische stoffen, gemeten als CZV, werd verwijderd. Bovendien werd bijna alle minerale olie uit het afvalwater verwijderd. Uit het onderzoek bleek dat het voor SSP aantrekkelijk is om haar afvalwater zelfstandig te zuiveren en daarna op het riool te lozen.

De afvalwaterstroom van SSP is relatief klein. Ongeveer 3,5 m3/week moet worden verwerkt door de afvalwaterzuivering. SEPTO heeft voor deze kleine stroom een kleine, compacte, installatie geleverd bestaande uit een bioreactor van ca 1 m3 en een membraanfiltratie met een oppervlak van 1,2 m2. Voorafgaand aan de biologische zuivering wordt de onopgeloste olie verwijderd in een olie-water scheider.

Link
Stork Special Products